Filosofie

Wij hebben bij Atlant College weet van het gouden trio:

Ruimte, Rust en Regelmaat


Ruimte is het kader waarbinnen jij jezelf kan zijn. Binnen jouw kader ben jij in de lead en weet jij waaraan je toe bent. Binnen dat kader word je gerespecteerd. En vanuit dat kader kun je werken. Atlant College probeert samen met jou dat kader gaandeweg te verruimen. Een groeien naar volwassenheid!
Meekijken mag, omdat er sprake is van wederzijds vertrouwen. En dat vertrouwen bouwen we samen op!

Ruimte is ook de fysieke ruimte die ieder mens nodig heeft om zich goed te voelen. Binnen Atlant College bieden wij bewust die ruimte aan de leerlingen. Niet in het vele. Niet in het grote. Wij gaan voor weinig leerlingen in een beperkt lokaal, dat schept ruimte voor lichaam en geest.


Rust betekent: weinig prikkels, je vrij durven te begeven in jouw comfort-zone. Rust staat bij het Atlant College niet gelijk aan stilstaan. Het vertaalt zich in een rustige uitleg, een prikkelvrije zone, een gaan voor de dingen waar je mee bezig bent. Het is een bewuste keuze in het ont-harden, het ont-snellen. Geen telefoon, matig in de muziek en daardoor oog en oor hebben voor jezelf en voor de ander.

Rust is ook een innerlijk gevoel. Een weten dat genoeg, ook genoeg is. Dat als het werk gedaan is, het ook af is! Dat geeft rust. Dan kun je snel van je vrije tijd genieten.


Regelmaat Dat hoort naar een cadans die niet past. Jij: op zoek naar regelmaat? Naar plannen? Naar een organizer?
Maar die regel kan zomaar een maatje worden, een baken dat je verder helpt, een vast punt waaraan je niet meer hoeft te denken. Samen gaan we op zoek naar die vaste anker-punten.

Regelmaat betekent ook: het monotone weer-moeten-werken, het WRTS-en, de zoveelste wiskunde som, het samen-moeten-vatten. Als het nodig is trekken we je er doorheen. We zullen je stimuleren, soms tegen wil en dank!
Want dan … soms …, breekt het licht door: onstuitbaar! Dan genieten we met elkaar! Want dan verhef jij de regel tot kunst. En daarmee word jij een mens van morgen!