Werkwijze begeleiding en training

Het huiswerkbegeleidingsinstituut Atlant College hanteert een vaste regelmaat in het geven van begeleiding en training.

1. Plannen

Eén keer in de week maakt iedere leerling een weekplanning in zijn werkmap.
Deze planning bespreekt de leerling in detail met zijn begeleider.
Nieuw huiswerk en toetsen en de behaalde cijfers worden gedurende de week aangevuld.
Daarna is het: aan de slag! (Natuurlijk eerst een kop thee met het zo nodige koekje) 

2. Werken

Onder begeleiding van een docent leert en maakt de leerling het huiswerk en bereidt de toetsen voor.
Zo nodig geeft een docent vakinhoudelijke ondersteuning.
In een lokaal zijn hooguit 7 leerlingen aan het werk. Iedere leerling heeft op die manier de benodigde ruimte om rustig te kunnen werken. Er zijn voldoende computers aanwezig in de lokalen voor het maken van verslagen, het leren van woordjes en het opzoeken van benodigde informatie. Iedere leerling is minimaal anderhalf uur aanwezig. 

3. Overhoren (controleren?)

De docent neemt elke week samen met de leerling het huiswerk door. Op die manier vindt een snelle terugkoppeling plaats en kunnen sommige onderdelen eventueel verder toegelicht en opnieuw door de leerling worden doorgenomen.
De resultaten noteert de docent in de werkmap. Het leerlingvolgsysteem wordt zo gaandeweg uitgebreid. 

4. Toetsweek

Voor de toetsweek gebruikt de leerling een 5-weekse planning. Hier geeft hij aan welke onderdelen van de vakken getoetst worden. Elke week vertaalt hij deze meer-weeks planning naar de planning voor de week. 

5. Thuiswerken

Niet alleen op het Atlant College, maar ook thuis moet gewerkt worden. Daarom maakt de leerling i.s.m. de begeleider ook een plan voor thuis en noteert dat in zijn agenda. Op die manier wordt de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling gestimuleerd en vergroot.
De docent gaat samen met de leerling na of de planning realistisch en wenselijk is ingevuld en evalueert deze na afloop. 

6. Terugkoppelen

Elke zes weken vindt een telefonische terugkoppeling naar de ouders plaats. Zo nodig wordt er ook nog een persoonlijke afspraak gemaakt op Atlant College.
Indien gewenst nemen we, altijd in overleg met de ouders, contact op met de mentor van de school. Zo worden schoolse en Atlant activiteiten optimaal op elkaar afgestemd.