Huiswerkbegeleiding Zutphen

Huiswerk maken is niet zo makkelijk! Vaak weten leerlingen van zowel VMBO/MAVO, HAVO als VWO niet goed waar zij moeten beginnen met het maken van huiswerk. Er moet in sommige weken veel huiswerk geleerd en gemaakt worden. Op tijd beginnen is dan belangrijk. Ook zijn er vaak nog onderdelen die extra uitleg vragen. Huiswerkbegeleiding biedt dan uitkomst.

Wij geven huiswerkbegeleiding in Zutphen aan leerlingen die in een bepaalde periode minder goed mee kunnen komen in het onderwijs of die behoefte hebben aan een stukje begeleiding bij het maken van huiswerk. Vrijwel alle leerlingen presteren beter door op een planmatige en gestructureerde wijze met het maken van huiswerk om te gaan. Een steuntje in de rug krijgen kan een wereld van verschil maken en wij geven deze graag!

 

Huiswerkbegeleiding: Analyse van het functioneren

Samen met de leerling gaan we op zoek naar de beste ondersteuning. Vaak zijn er meerdere oorzaken waardoor de leerling minder goed functioneert.

We stellen een plan van aanpak op:

- welke vakken hebben extra aandacht nodig?
- wat is de beste ondersteuning bij het plannen?
- welke hulpmiddelen gaan we inzetten?

Dit plan van aanpak komt in het leerlingvolgsysteem, zodat elke docent een optimale ondersteuning kan bieden. 

Huiswerkbegeleiding: Onze werkwijze

Hier vindt u onze werkwijze over onze huiswerkbegeleiding in Zutphen uitvoerig beschereven. Klik hier om onze werkwijze te lezen.

Hoe lang is huiswerkbegeleiding nodig?

De duur van de huiswerkbegeleiding wordt bij het intakegesprek doorgenomen. Dit is afhankelijk van de leerling en ook van de reden van de begeleiding. Sommige leerlingen kunnen na een paar maanden steeds meer zelfstandig aan de slag met het huiswerk. Voor andere leerlingen functioneert Atlant College als dé thuisbasis om hun huiswerk te plannen en te maken. 

Er is ook een groep leerlingen die het prettig vindt om langere tijd het steuntje in de rug te krijgen.

Als huiswerkbegeleiding ervoor zorgt dat de leerling het einde van de studie met vlag en wimpel afrondt, dan was het niet overbodig.

Onze huiswerkbegeleiding werkt!

Al vele jaren begeleiden we leerlingen in Zutphen met het plannen en maken van hun huiswerk. Onze huiswerkbegeleiding is van grote waarde geweest voor een nog ieder jaar groeiende groep scholieren en ex-scholieren. Kijkt u gerust eens bij de ervaringen van leerlingen of de ervaringen van ouders.

Wanneer geven we huiswerkbegeleiding?

Atlant College is geopend van maandag tot donderdag van 13:00 tot 18:00 uur.


Overige diensten

Bijles Zutphen  -  Huiswerkbegeleiding Zutphen  -  Studietraining Zutphen

Wat onderscheidt ons?

We gaan samen op zoek. Waar liggen de problemen? Waar gaan we aan werken?
Is het het leren? Ligt het aan het plannen? Ontbreekt het je aan kennis en kunde? Met een gedegen plan werken we zo samen aan jouw toekomst. En dat alles met ruimte, rust en regelmaat. Dat maakt ons samen goed!

Wat levert het op?

Je krijgt bij ons de nodige  kennis, structuur en zelfdiscipline mee naar huis om op steeds verder te kunnen, ook zonder onze hulp. Dat is waar wij naar streven. Want  jij gaat het uiteindelijk zelf maken! Wij geven daarbij het steuntje en duwtje in de rug.