Examentraining Zutphen

In het eindexamenjaar komt er veel werk op de leerling af. En alles met een harde deadline: boekverslagen, tentamens, projectverslagen, nog-meer-tentamens, vakverslagen en tenslotte de examens.

Examentraining: het plannen staat voorop

Vanaf de eerste week in het laatste schooljaar staat het plannen voorop. Steeds weer met de grondgedachten: "Wat kun jij zelf doen". Pas daarna volgt de ondersteuning en begeleiding.
Allereerst bespreekt de leerling met ons het examenboekje. In vaktermen: de PTA. Hierin staat vrijwel alles voor het komende examenjaar. De onderwerpen voor de drie tentamenweken (SE-I tot -III) en de stof voor het eindexamen. Ook het leesdossier voor de talen en de eindscriptie komen aan bod.
Wat zijn de sterke en wat de zwakke kanten, wat moet er gedaan worden voor de scriptie, welke boeken moeten er nog gelezen worden. Zo maken we samen alles overzichtelijk. Dat lukt meestal niet in één keer, maar gaandeweg het jaar komt het initiatief steeds meer bij de leerling te liggen! 

Examentraining: Evalueren met leerling en ouders

Regelmatig evalueren we met leerling en ouders: wat loopt goed, waar is extra ondersteuning nodig. Is dat een kwestie van plannen of is het een gemis aan kennis. Zwakke vakken worden extra geoefend. Eventueel kunnen enkele bijlessen gegeven worden.

Examentraning: voorbereiden op tentamens en examens

Als voorbereiding op de tentamens en examens kunnen opgaven gemaakt worden vanuit onze bibliotheek. Ook hier weer met de vakinhoudelijke ondersteuning van een docent.

Op deze manier gaan de eindexamenkandidaten zo optimaal mogelijk het examen in. En ... met een prima resultaat: 99% van onze leerlingen slaagt voor het eindexamen!

Overige diensten

Bijles Zutphen  -  Huiswerkbegeleiding Zutphen  -  Studietraining Zutphen

Wat onderscheidt ons?

We gaan samen op zoek. Waar liggen de problemen? Waar gaan we aan werken?
Is het het leren? Ligt het aan het plannen? Ontbreekt het je aan kennis en kunde? Met een gedegen plan werken we zo samen aan jouw toekomst. En dat alles met ruimte, rust en regelmaat. Dat maakt ons samen goed!

Wat levert het op?

Je krijgt bij ons de nodige  kennis, structuur en zelfdiscipline mee naar huis om op steeds verder te kunnen, ook zonder onze hulp. Dat is waar wij naar streven. Want  jij gaat het uiteindelijk zelf maken! Wij geven daarbij het steuntje en duwtje in de rug.